MotoTT Trackday Photos
Sponsored by Bike Rider Magazine
3/98

IMG 0618

IMG_0618.JPG