MotoTT Trackday Photos
Sponsored by Bike Rider Magazine
4/98

IMG 0617

IMG_0617.JPG