MotoTT Trackday Photos
Sponsored by Bike Rider Magazine
11/98

IMG 0013

IMG_0013.JPG