MotoTT Trackday Photos
Sponsored by Bike Rider Magazine
6/97

IMG 0514

IMG_0514.JPG